Chính sách bảo mật

Trang web bongdademnay.net cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật về bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin người dùng trên trang web.

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Phạm vi chính sách

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập trang web bongdademnay.net, kể cả những người chỉ truy cập để xem thông tin, những người đăng ký tài khoản và những người tương tác với các dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi người dùng cung cấp cho chúng tôi thông tin đó, chẳng hạn như khi người dùng tạo tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc liên hệ với chúng tôi.

1. Thông tin do người dùng cung cấp

Thông tin này có thể bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
 • Ảnh đại diện

2. Thông tin tự động thu thập

Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, một số thông tin có thể được thu thập tự động, bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • Loại trình duyệt
 • Hệ điều hành
 • Thời gian truy cập
 • Các trang đã truy cập

3. Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác, chẳng hạn như mạng xã hội hoặc các đối tác tin cậy, nếu người dùng cho phép chúng tôi truy cập thông tin đó.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để:

 • Cung cấp dịch vụ cho người dùng
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng
 • Giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh hơn
 • Cải thiện chất lượng nội dung và dịch vụ trên trang web
 • Xử lý các yêu cầu của người dùng
 • Liên lạc với người dùng về các cập nhật, khuyến mãi và sự kiện
 • Phòng ngừa và điều tra gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp khác

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba trong những trường hợp sau:

 • Khi yêu cầu pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu
 • Khi người dùng đồng ý cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của họ
 • Khi chúng tôi cần cung cấp thông tin cho các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng
 • Khi chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp cho bên thứ ba

Quyền của người dùng

Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi:

 • Cung cấp cho người dùng một bản sao thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ về người dùng
 • Sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của người dùng
 • Hủy đăng ký nhận email hoặc thông báo đẩy
 • Rút lại sự đồng ý của người dùng đối với việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

 • Mã hóa thông tin
 • Tường lửa
 • Theo dõi và giám sát an ninh

Thay đổi chính sách bảo mật

Về chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng cách đăng tải chính sách bảo mật mới trên trang web này.

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình không? Có, người dùng có thể truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với chúng tôi.

2. Tôi có thể hủy đăng ký nhận email hoặc thông báo đẩy không? Có, người dùng có thể hủy đăng ký nhận email hoặc thông báo đẩy bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc thông báo đẩy hoặc liên hệ với chúng tôi.

3. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình không? Có, người dùng có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

4. Tôi có thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của mình được bảo mật không? Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

5. Chính sách bảo mật này có áp dụng cho các trang web khác không? Không, chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web bongdademnay.net.

Kết luận

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật về bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng được an toàn và chỉ chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba trong những trường hợp cần thiết. Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình, cũng như hủy đăng ký nhận email hoặc thông báo đẩy và rút lại sự đồng ý đối với việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình.